Info voor werkgevers en bedrijfsartsen

Deze pagina is nog niet up to date. Voor nu volstaat het doornemen van de rest van deze website om een beeld te krijgen van dit protocol en te begrijpen wat iemand met een burnout door maakt en nodig heeft.

Een belangrijke boodschap staat in ieder geval bovenaan: nagenoeg elke werknemer wil heel graag weer werken en zal dit graag oppakken zodra dit fysiek en mentaal mogelijk is. Dus zowel werknemer als werkgever hebben uiteindelijk hetzelfde doel; zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, maar wel op een duurzame wijze. Helaas vergt dit tijd, maar dat levert de beste houdbare resultaten op. Op de lange termijn is iedereen daar het meest bij gebaat. Dus geef je werknemer alle ruimte en rust om dit protocol goed te laten doorlopen.

Bedrijfsartsen volgen regelmatig een andere richtlijn waarbij de betreffende persoon na 6 tot 13 weken moet starten met re-integratie. Op zichzelf is dit geen verkeerde richtlijn als puur wordt uitgegaan van overbelasting door tijdelijke drukte op het werk. Als dat het enige is, dan volstaat enkele weken volledige rust voor herstel inderdaad. Dit is echter een vrij eenzijdige benadering van een burnout, die ook maar zeer sporadisch voorkomt. Deze richtlijn is gebaseerd op gecontroleerd onderzoek waar volledige samenwerking is tussen werknemer, werkgever, bedrijfsarts en psycholoog en er een ideaalsituatie gecreëerd wordt voor effectief herstel. De realiteit ziet er echter anders uit. In 99 procent van de gevallen zijn er meerdere factoren die invloed hebben op de overbelasting, zoals privéomstandigheden, werksituaties en persoonlijke eigenschappen. Met name persoonlijke eigenschappen zoals perfectionisme, te sterk verantwoordelijkheidsgevoel of sub-assertiviteit spelen meestal de belangrijkste rol in zowel de ontstaansgeschiedenis als instandhouding van deze problematiek. Dit zijn vaak hardnekkige patronen die niet zomaar zijn te doorbreken. Het ideaalbeeld van 6 tot 12 weken volledige rust om te herstellen is door deze persoonlijke eigenschappen in combinatie met de symptomen (zoals onrust en slaapproblemen) van de burnout schier onmogelijk. Niet werken betekent namelijk niet automatisch volledig rusten, men gaat vaak in de thuissituatie door met actief zijn/’werken’ wat uiteindelijk net zoveel energie kost en de burnout in stand houdt. Wanneer er dan wordt gestart met re-integratie ligt terugval in klachten op de loer. Vaak ontstaat er een patroon van terugval in klachten, weer net genoeg herstellen om weer te kunnen werken en weer terugvallen in de klachten etc. Dit is voor alle partijen een onwenselijke situatie. Het volgen van dit protocol in combinatie met psychologische behandeling beide gericht op volledig herstel van fysieke en mentale gezondheid zal resulteren in een duurzaam herstel met weinig risico op recidieven.

 

%d bloggers liken dit: